Get Adobe Flash player

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดพิธีรับมอบอาคารเรียน ที่สร้างขึ้นจากเงินบริจาคของสมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ  โดยมี คณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพ นายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพีธีในครั้งนี้ด้วย

         อาคารนี้สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา  และสโมสรโรตารี่กรุงเทพ  ครบรอบ 84 ปี

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ชื่ออาคารว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" พร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์

           

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school