Get Adobe Flash player

        เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 พระอธิการเดชพัทธ์ สนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school