Get Adobe Flash player

          เมื่อวันที่  20  สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงพยาบาลหัวหิน ได้มาประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ผลการประเมิน ผ่านในระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด และผ่านการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school