Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ทัศนศึกษา “งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี" ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

        

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school