Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่  13 มกราคม  2557 สโมสรโรตารี่กรุงเทพ ติดตามการสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ตัวแทน บริษัท Microsoft (Thailand) นำเสนอ Microsoft Tool เพื่อการใช้งาน Microsoft อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในภาคเช้ามีการเล่นเกมชิงรางวัล  นอกจากนี้คณะผู้ปกครอง ชุมชน ได้นำอาหาร ขนม น้ำดื่ม ไอศรีม มาแจกเด็ก ๆ อีกด้วย

   ในภาคค่ำ ได้มีการแสดงนักเรียนแต่ละระดับชั้น จำนวน 14 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอุดหนุนพวงมาลัยของโรงเรียน รายได้หลังจากหักค่าใช่จ่ายทางโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ อาคารเอนกประสงค์


     เมื่อวันที่  25  ธันวาคม 2557 ตัวแทนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ มาติดตามความก้าวหน้าการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และได้นำไอศกรีมมาแจกเด็กนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

    เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  2557 โรงเรียนโรตารี่กนุงเทพ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า โดยจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์วัดหนองยายอ่วม พระครูเกษมสุภาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองยายอ่วมมอบทุนนักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม จำนวนทั้งสิ้น 66 ทุน  และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าของขวัญ แทนคำขอบคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ ที่เสียสละเวลามาช่วยดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school