Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการแข่งขันกีฬา-กรีฑา พร้อมทั้งมีการประกวดเชียร์หรีดเดอร์และขบวนพาเหรด เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะการเล่นกีฬา และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

       

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school