Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี และการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school