Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 นางสริสา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

         

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school