เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางสาววาสนา ยาวงษ์ นางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ