วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรตารีกรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ ณ อาคารปัญญานิธิ์