เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และมีการแสดงระบำเงือกให้นักเรียนได้ชม