Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยจัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียนแต่ละระดับชั้น และมีการแสดงระบำเงือกให้นักเรียนได้ชม

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school