Get Adobe Flash player

         เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  พลเอกสายหยุด  เกิดผล พร้อมด้วย ศ.ดร.อนันต์ กรุแก้ว และสมาชิกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกอาคารหอประชุม โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพโดยมี  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างโดยสโมสรโรตารี่กรุงเทพ


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school