Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 17- 20 ธันวาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ค่ายที่ 3 ระดับภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก และใต้ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่าเจริญราช ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

     เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2557  โรงเรียนโรตารี่ได้จัดสอบ Pre O-Net สำหรับครูทุกท่าน เพื่อวิเคราะห์แนวการออกข้อสอบ O-Net 

 

      เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องการจัดงานปีใหม่และงานวันเด็ก

        เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เจ้าภาพการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กิจกรรมที่เข้าร่วมได้แก่ กิจกรรมละครคุณธรรม, กิจกรรมโครงงานคุณธรรม และกิจกรรม Spelling Bee

ผลการแข่งขัน

   1. รางวัล ชนะเลิศ  เหรียญทอง  กิจกรรมละครคุณธรรม

   2. รางวัล เหรียญทอง (ลำดับที่ 3)  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

 

 

   วันที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  ณ เทศบาลตำบลหนองพลับ โดยมีกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร ในภาคค่ำมีกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรและมีการแสดงนักเรียน

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school