Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในภาคเช้ามีการเล่นเกมชิงรางวัล  นอกจากนี้คณะผู้ปกครอง ชุมชน ได้นำอาหาร ขนม น้ำดื่ม ไอศรีม มาแจกเด็ก ๆ อีกด้วย

   ในภาคค่ำ ได้มีการแสดงนักเรียนแต่ละระดับชั้น จำนวน 14 ชุด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอุดหนุนพวงมาลัยของโรงเรียน รายได้หลังจากหักค่าใช่จ่ายทางโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ อาคารเอนกประสงค์


    เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  2557 โรงเรียนโรตารี่กนุงเทพ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า โดยจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์วัดหนองยายอ่วม พระครูเกษมสุภาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองยายอ่วมมอบทุนนักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม จำนวนทั้งสิ้น 66 ทุน  และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

     เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2557 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ มอบกระเช้าของขวัญ แทนคำขอบคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ ที่เสียสละเวลามาช่วยดูแลความปลอดภัยในการข้ามถนนของนักเรียน โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

     เมื่อวันที่  25  ธันวาคม 2557 ตัวแทนสโมสรโรตารี่กรุงเทพ มาติดตามความก้าวหน้าการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และได้นำไอศกรีมมาแจกเด็กนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

     เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ได้ไปทัศนศึกษา ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และสถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์สัตว์ป่าห้วยทราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน 

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school