Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน  เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดหนองยายอ่วม 

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพได้รับการประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ/โรงเรียนศูนย์เด็กเครือข่าย ปีการศึกษา 2557 จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกอบด้วย ศน.ปราณี จงศรี ศน.รสมาลิน พุทธาคง และศน.อุทุมพร  เดชคง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

     เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมเล่นดนตรีไทยงานยกช่อฟ้าวัดหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่างยาง จังหวัดเพชรบุรี

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมการแข่งขันละครคุณธรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี

      ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1

 

       เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการตรวจสอบภายในจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school