Get Adobe Flash player

           เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จัดกิจกรรมกีฬาสี โรตารี่ เกมส์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระดับนักเรียน ประกอบด้วย การแข่งขันวอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง แชร์บอล และกรีฑา  

  

 

       เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดอ้วนลดพุงในนักเรียน ระดับประถมศึกษา อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ครูอนามัย และนักเรียนชั้น ป. 1-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน)

       เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้รับการประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ประจำปี 2557 คณะกรรมการประกอบด้วย นายมานัต  เสียงใหญ่  นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ และนางสุกัญญา  หน่อทิม


                เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2557 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกกิจกรรมแข่งขันความสามารถนักเรียนปฐมวัย ณวัดหนองตาแต้ม โดยมี ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันเล่านิทาน, การแข่งขันเกมการศึกษา, การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน, การแข่งขันสร้างภาพจากเศษวัสดุ , การแข่งขันปั้นดินน้ำมันการแข่งขันกิจกรรมกลางแจ้ง, การแข่งขันรำไทย  และการเต้นประกอบจังหวะ(แดนเซอร์)  


     วันที่  12  สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ณ เทศบาลตำบลหนองพลับ  และมีการแสดงนักเรียนในช่วงกลางคืน


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school