เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองพลับ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายภายในบริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้