เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อ Covid-19 ภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองพลับ มา ณ โอกาสนี้