วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับการติดตามความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2