เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทางเทศบาลตำบลหนองพลับ ได้มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) บริเวณสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน