วันที่ 29 เมษายน 2564 ทางเทศบาลหนองพลับ ได้เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อไวรัสโควิค - 19 ตามบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน