วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าอบรมเรื่องการส่งเสริมการนิเทศ จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต2