เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ทางคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เก็บขยะ และทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”