เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณสุกัญญา บุญธรรม ได้มอบทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ จำนวน 4 ทุน