Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 12 -14 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายพงษ์ศักดิ์ สาลีกงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ศึกษาดูงานการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำตื้นและโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรี


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school