เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียงโรตารีกรุงเทพ ได้จัดงานรับมอบห้องเรียนอนุบาล 2 ห้องเรียน และปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล จากสโมสรโรตารี่