Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาปี 2562  โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school