Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ครูตำรวจ D.A.R.E. ได้มาทำการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนชั้นป.6 ที่ผ่านโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school