Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ( HPV ) )


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school