Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก 2563 ณ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่สนับสนุนของรางวัล มาให้กับนักเรียนโรตารี่กรุงเทพ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้

 
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school