เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุมทรปราการ ดังนี้

1) การแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่กลอนสี่ (4 บท) ป.4 -ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

2) การแข่งขันแอโรบิก ป.1 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

3) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยาานี 11 (6 บท) ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

4) การแข่งขันต่อคำศัพย์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4 - ป.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน