Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562  รองนายกเทศมนตรีเจษฎา ทวีกาญจน์ และ ส.ท.บุญลือ สร้อยมาลี มอบชุดกีฬาให้กับนักเรียนชมรมแอโรบิก เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school