Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดโครงการเสริมสร้างเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school