Get Adobe Flash player

       เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานิชยการหัวหิน สาขาวิชาการบัญชี ได้มาจัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school