Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน   

 

  

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school