เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให่นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู ที่อบรมสั่งสอน ให้ความรู้แก่ศิษย์