Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2562 คุณพรชัย เวสสธาดา และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพ ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียน และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล สโมสรโรตารี่กรุงเทพได้แจ้งแก่โรงเรียนให้ทราบเกี่ยวกับการจัดหาทุนค่าก่อสร้าง โดยคาดว่าจะจัดการเดินวิ่งการกุศลในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563 บริเวณบ้านหนองพลับ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school