Get Adobe Flash player

        เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม พ.ศ.2562  โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school