เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาฉัดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ให้กับนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ