Get Adobe Flash player

         เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะครูโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพนำนักเรียนระดับชั้น ป.4 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school