เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพเยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมทั้งนำกระเป๋า อุปกรณ์กีฬา และขนมมาแจกให้กับนักเรียน