Get Adobe Flash player

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าชมนิทรรศการวันดินโลก ณ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง ตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school