Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 พ.ต.อ.ไชยกร ศรีหล้าเดโช ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการเรียน โครงการ DARE แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนวไลย โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม และโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school