Get Adobe Flash player

         เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม พ.ศ.2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ เข้าร่วมอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือปิยวัลย์แคมป์

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school