เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกับตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการ การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก