Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพร่วมกับตำรวจภูธรตำบลหนองพลับ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการ การสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E. ประเทศไทย) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school