เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ ได้มาสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน