Get Adobe Flash player

      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ได้มาตรวจสุขภาพปากและฟัน พร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school