Get Adobe Flash player

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้สมัคร 6 คน ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน คือ เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์สนิท

         

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school